DESPRE CENTRUL ALPHA

Director fondator: Victoria Moldovan

Consiliul de administraţie

director: Adriana Todea
director teste: Dina Vîlcu
directori cursuri: Ioana Sonea
secretar: Cristina Mureşan

Corp didactic

 

Limba română Limba engleză Limbi romanice Limba franceză Limba maghiară
 • Cristina Corcheş 

 • Ioana Sonea 

 • Dina Vîlcu

 • Lavinia Vasiu

 

 • Carmen Borbély

 • Livia Bradea

 • Bianca Bretan

 • Mircea Crăciun

 • Adriana Cristian

 • Cristina Felea

 • Vlad Mezei

 • Erika Bányasz Mihálycsa

 • Roxana Mihele

 • Rareş Moldovan

 • Octavian More

 • Michaela Mudure

 • Alexandru Oltean

 • Petronia Popa Petrar 

 • Maria Ştefănescu

 • Camelia Teglaş

 • Adriana Todea

 • Elena Păcurar

 • Cristina Mureșan

 • Octavia Zglobiu

 • Alina Cîmpean

 • Cătălin Dehelean

 • Farkas Imola Agnes

 • Wohl Eugen Radu

 

Italiana

 • Irina Mărginean

 • Mirona Bence-Muk

Spaniola

 • Alina Nemeş

 • Viorel Rujea

Portugheză

 • Veronica Manole
 • Andreea Blaga

 • Anamaria Curea

 • Georgiana Giurgiu

 • Andreea Hopârtean

 • Alexandra Cotoc

 • Emese Fazakas

Limba germană Limbi slave Limbi nordice Japoneză
 • Emilia Muncaciu Codarcea

 • Attila Kelemen

 • Denisa Petrehuş 

 • Silviana Chira

Limba rusă

 • Judit Bartalis
 • Diana Tetean-Vinţeler
 • Sanda Misirianțu

Limba ucraineană

 • Ioan Herbil

Limba norvegiană

 • Attila Kelemen

 • Simona Schouten

Limba daneză

 • Attila Kelemen

Limba suedeză

 • Attila Kelemen

Limba finlandeză

 • Varga Piroska Ildiko

Limba olandeză

 • Simona Schonten
 • Rodica Frenţiu
Inginer IT & Webmaster
 • Dan Chira

 

Cursuri

Teste de competență lingvistică

Alte servicii

Activități de cercetare şi formare

Direcții

Centrul "Alpha" este implicat în urmatoarele activități de cercetare și formare

 • proiecte interne, naţionale şi internaţionale de cercetare în domeniu
 • manifestări ştiinţifice locale, naţionale şi internaţionale legate de profilul Centrului
 • perfecţionarea membrilor Centrului în cadrul şedintelor lunare
 • participări la stagii de formare de profil
 • elaborarea de programe şi organizarea de cursuri cu caracter metodologic pentru predarea limbilor străine, inclusiv a românei ca limbă străină, destinate terţilor
 • colaborarea cu alte centre, instituţii şi organizaţii de profil din ţară şi din străinătate
 • acreditarea Centrului ca centru de testare şi a certificatelor ALPHA pe plan naţional
Proiecte
1. Proiectul european "L'Europe Ensemble"

Projet Socrates-Lingua 2 N° 113971-CP-1-2004-1-FR-LINGUA-L2

L'Europe Ensemble - Prezentare PowerPoint

2. Grant CNCSIS 21/1365 Tip A (2006-2008) 

Director: Conf. dr. Liana Pop

Didactica limbilor moderne şi a limbii române ca limbă străină în învăţământul universitar. Strategii de aliniere la politica lingvistică europeană

Produsele proiectului sunt accesibile online, în primul rând pentru a putea fi folosite în toate instituţiile de învăţământ superior prin laboratoare multimedia sau de către alţi utilizatori instituţionali (centre de limbi) ori independenţi din ţară (pentru limbile de circulaţie) şi din străinătate (pentru limba română).

3. Proiectul MOLAN

MOLAN - Reţeaua de colaborare pentru identificarea metodelor de motivare a studiului limbilor străine [Network for the exchange of information about good practices that serve to motivate language learners] Program finanţat de Comisia Europeană în cadrul Lifelong Learning Programme (LLP) [Programul de formare continuă] 2007-2013.  

Publicații

Ghidul candidatului, pentru următoarele limbi străine: engleză, franceză, spaniolă, italiană, germană, rusă.

Certificatul
de competență
lingvistică
ALPHA

Centrul Alpha este acreditat și membru plin în organizația EAQUALS (Evaluation and Accreditation of Quality Language Services, www.eaquals.org)
Predarea și certificarea limbilor străine se efectuează în conformitate cu scala și descriptorii prevăzuți de Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CECRL) și cu politica lingvistică recomandată de Consiliul European al Limbilor.

scala și descriptorii prevăzuți de CECRL

A1 - nivelul Incepător
A2 - nivelul Elementar
B1 - nivelul Prag
B2 - nivelul Intermediar
C1 - nivelul Avansat
C2 - nivelul Excelență